Déborah Temple

Déborah Temple

Déborah Temple va obtenir la seva llicenciatura en Veterinària a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on també va realitzar el seu màster d’especialització en Investigació Veterinària i Ciències Alimentàries. Posteriorment, va realitzar el seu doctorat en benestar animal a l’IRTA i a la UAB. És Diplomada pel Col·legi Europeu de Benestar Animal i de Medicina del Comportament i, actualment, treballa com a investigadora en benestar i comportament animals a la Facultat de Veterinària de la UAB.